sobota, 23.03.2019 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Aleph WWW licencia

Objednávka (číslo): 26
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ex Libris Ltd.
IČO: 510999774
Adresa dodávateľa: Bldg. 8-9 Malcha Technological Park Bldg. 8-9 Malcha Technological Park
Jerusalem
V Košiciach dňa: 28.03.2013
Popis objednaného plnenia: Aleph WWW licencia
Celková suma s DPH                                                          7 210,00 €
Objednávku podpísal: Vladimír Šiška, vedúci OIKT