sobota, 23.03.2019 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra ročná uzávierka

Dodávateľská faktúra (číslo): 352013
Dodávateľ
Obchodné meno: MK SR
IČO: 165182
Adresa dodávateľa: Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 26.3.2013
Dátum splatnosti faktúry: 3.4.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: ročná uzávierka - 6.2.2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 51,78