streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 521
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ekonomická univerzita
IČO: 399 957
Adresa dodávateľa: Dolnozemská cesta 1
Bratislava
V Košiciach dňa: 8.3.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             400,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, ved. ODSF