nedeľa, 17.02.2019 Dnes: Miloslava Zajtra: Jaromír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra budova ŠVK KE - rekonštrukcia

Dodávateľská faktúra (číslo): 20130010
Dodávateľ
Obchodné meno: DÚHA , a.s.
IČO: 31690360
Adresa dodávateľa: Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.2.2013
Dátum splatnosti faktúry: 28.5.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: MK-93/2012-M
Účel faktúry: Budova ŠVK KE - rekonštrukcia (Pribinova 1)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 33 287,36