pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 516
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Múzeum SNP
IČO: 35 986 077
Adresa dodávateľa: Kapitulská 23
Banská Bystrica
V Košiciach dňa: 5.2.2013
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                             100,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, ved. ODSF