Faktúra vyúčtovanie zemného plynu

Dodávateľská faktúra (číslo): 7448118793
Dodávateľ
Obchodné meno: SPP, a.s. 
IČO: 35815256
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26, prevádzka Košice- Západ
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.1.2013
Dátum splatnosti faktúry: 6.2.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 6300139557
Účel faktúry: vyúčtovanie  zemného plynu za obd. 1.1.2013-18.1.2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 486,58