pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Building research journal

Objednávka (číslo): 510
Rok: 2013
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ústav stavebníctva a architektúry SAV
IČO: 166 596
Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 9
Bratislava 
V Košiciach dňa: 9.1.2013
Popis objednaného plnenia: Building research journal - predplatné 2013
Celková suma s DPH 20,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF