pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 598
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa
IČO: 157 716
Adresa dodávateľa: Tr. A. Hlinku 1
Nitra
V Košiciach dňa: 15.10.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 500,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF