štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 92110028
Dodávateľ
Obchodné meno: Emineo Partners-accounting&tax, s.r.o.
IČO: 92110028
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavovo nám. 7
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2012
podľa objednávky číslo: 595/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Dolňovanie knižničného fondu - knihu
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 180,00