pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1201042
Dodávateľ
Obchodné meno: Allan Michna - Inform
IČO: 17885680
Adresa dodávateľa: Bratislavská 14  010 01 Žilina
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 3.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.9.2012
podľa objednávky číslo: 584/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihu
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 507,11