streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra služby na základe súpisu vykonaných prác

Dodávateľská faktúra (číslo): 5179296922
Dodávateľ VKE, s.r.o.
Obchodné meno:
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, Košice Poľov
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: služby na základe súpisu vykonaných prác za september 2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00