nedeľa, 21.07.2019 Dnes: Daniel Zajtra: Magdaléna

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra nájom za časť pozemku- 2 parkovacie miesta

Dodávateľská faktúra (číslo): 50120928
Dodávateľ
Obchodné meno: I.P.R.Košice, a.s.
IČO: 36196959
Adresa dodávateľa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 5.10.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Dohoda  o práve prechodu a používaní parkovacích miest
Účel faktúry: nájom za časť pozemku- 2 parkovacie miesta za obd. 7.9.2012-30.9.2012 v dôsledku Rekonštrukcie Pribinova 1
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 8,00