streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 583
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Knihy Hanzluvka - Ján Hanzlúvka
IČO: 17 167 698
Adresa dodávateľa: Tr. SNP 1
Košice
V Košiciach dňa: 14.9.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 495,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF