pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 584
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Allan Michna - Inform
IČO: 17 885 680
Adresa dodávateľa: Bratislavská 14
Žilina
V Košiciach dňa: 18.9.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 750,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF