štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka veľkoplošná reklamná tabuľa

Dodávateľská faktúra (číslo): 120290
Dodávateľ
Obchodné meno: RESULT, rel.- agentúra s.r.o
IČO: 36189740
Adresa dodávateľa: Hlavná 80, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2012
podľa objednávky číslo: 54/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: veľkoplošná reklamná tabuľa - štrukt. Fondy EHMK Košice 2013
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 208,80