pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Milota Malovecká: Karol Wagner

Objednávka (číslo): 580
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Literatura, s.r.o.
IČO: 36 834 891
Adresa dodávateľa: Federátov 9
Prešov 1
V Košiciach dňa: 11.9.2012
Popis objednaného plnenia: Milota Malovecká: Karol Wagner
Celková suma s DPH 12,54 €
Objednávku podpísal:  PaedDr. G.  Timková vedúca ODSF