pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 576
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Victory studio - Ing. Peter Szabó
IČO: 44 891 245
Adresa dodávateľa: Kurská 5
  Košice
V Košiciach dňa: 24.8.2012
Popis objednaného plnenia: Rafael Szabó: Bebekova skaza
Celková suma s DPH 14,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF