Faktúra poskytovanie údržbárskych služieb

Dodávateľská faktúra (číslo): OF/008/12
Dodávateľ  
Obchodné meno: VKE s.r.o.
IČO: 45411981
Adresa dodávateľa: Poľovská 36, 040 15 Košice Poľov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.8.2012
Dátum splatnosti faktúry: 16.8.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poskytovanie údržbárskych služieb
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 620,00