Objednávka vymaľovanie priestoru študovne časopisov v dôsledku zatečenia

Objednávka (číslo): 45
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: LINIA s.r.o.
IČO: 36 181 960
Adresa dodávateľa: Vihorlatská 54
  040 01 Košice
V Košiciach dňa: 16.7.2012
Popis objednaného plnenia: Vymaľovanie priestoru študovne časopisov v dôsledku zatečenia, oprava parkiet  v študovni, hygienická výmaľba + oprava interier. dvier vrátane ich natretia  vo verejnom WC v objekte Hlavná 10
Odhadovaná max. celková suma s DPH 6 350,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana