štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 12772
Dodávateľ  
Obchodné meno: Pro Solution, s.r.o.
IČO: 35848260
Adresa dodávateľa: Hroznova 3/A  831 01  Bratislava 1
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 23.7.2012
Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2012
podľa objednávky číslo: 564/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 118,00