streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FV-478/2012
Dodávateľ  
Obchodné meno: Portál Slovakia
IČO: 35463066
Adresa dodávateľa: Horská 810,Horný Slavkov 059 91 Veľký Slavkov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 23.7.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.7.2012
podľa objednávky číslo: 566/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 125,79