streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 581/2/1012/12
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ekonomická univerzita
IČO: 399957
Adresa dodávateľa: Dolnozemská cesta 1  852 35  Bratislava 5
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.6.2012
Dátum splatnosti faktúry: do 30 dní
podľa objednávky číslo: 558/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 822,60