streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 558
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ekonomická univerzita
IČO: 399 957
Adresa dodávateľa: Dolnozemská cesta 1
  Bratislava
V Košiciach dňa: 19.6.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH 750,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF