pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra refakturácia služieb SOFTIPu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1642012
Dodávateľ  
Obchodné meno: MK SR
IČO: 165182
Adresa dodávateľa: Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.6.2012
Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: MK 132/07/M
Účel faktúry: uzavretie roka 2011-závierka a prenos do 2012 (refakturácia služieb SOFTIPu)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 51,78