Faktúra poštové služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 9000597274
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská pošta,a.s.
IČO: 36631124
Adresa dodávateľa: Partizánska cesta č.9,  975 99   Banská Bystrica
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 15.5.2012
Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poštové služby za obdobie     Apríl 2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 261,90