sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1512135
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s.r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Slovart-G.T.G. s.r.o.  852 99  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 24.4.2012
Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2012
podľa objednávky číslo: 61287/10
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Knižničný fond - časopisy (dobropis)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 123,67