streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3120000306
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská poľnohospodárska univerzita
IČO: 397482
Adresa dodávateľa: Trieda A. Hlinku 2  949 76  Nitra
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 2.4.2012
Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2012
podľa objednávky číslo: 528/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 481,05