streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra zimná údržba chodníkov od snehu a posyp

Dodávateľská faktúra (číslo): 0020/2012
Dodávateľ  
Obchodné meno: HELSTAV    Holub Ladislav
IČO: 37260189
Adresa dodávateľa: Krčméryho č. 11, 040 11 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 15.3.2012
Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 10/2011
Účel faktúry: Zimná údržba chodníkov od snehu a posyp za obd. 1-15.3/2012
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 180,00