Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 530
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart, G.T.G.
IČO: 31 346 359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4
  Bratislava
V Košiciach dňa: 6.3.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 2 500,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, vedúca ODSF