štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 9121200020
Dodávateľ  
Obchodné meno: Suweco CZ s.r.o.
IČO: 25094769
Adresa dodávateľa: Klečáková 347  180 21  Praha 9
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.3.2012
Dátum splatnosti faktúry: 0.1.1900
podľa objednávky číslo: 576/11
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - dobropis
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 28,80