štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra mobilné telefóny ŠVKK

Dodávateľská faktúra (číslo): 92176544
Dodávateľ  
Obchodné meno: Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.1.2012
Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: mobilné telefóny ŠVKK
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 525,67