štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra očný členský poplatok na krytie admin. nákladov

Dodávateľská faktúra (číslo): 042812
Dodávateľ  
Obchodné meno: Združenie podnikateľov Slovenskej akademickej siete
IČO: 17055270
Adresa dodávateľa: Vazovova 5 812 69 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 22.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 5.3.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Stanovy SANET
Účel faktúry: Ročný členský poplatokna krytie admin. nákladov Združenia SANET
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 33,00