pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 120266
Dodávateľ  
Obchodné meno: I-med, Ing. Eva Kubišová
IČO: 37020650
Adresa dodávateľa: SNP 149/62  916 01  Stará Turá
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.1.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.1.2012
podľa objednávky číslo: 503/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)  38.60