pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka predplatné periodík na rok 2012

Objednávka (číslo): 505
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso
IČO: 35 792 281
Adresa dodávateľa: P.O.Box 183, Vajnorská 137
V Košiciach dňa: 17.1.2012
Popis objednaného plnenia: Predplatné periodík na rok 2012
Celková suma s DPH 291,40 €
Objednávku podpísal: PaedDr.G.Timková, vedúca ODSF