sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 647
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Osveta, tr. SNP 1 Košice
IČO: 31 604 676
Adresa dodávateľa: Jilemnického 57
Martin
V Košiciach dňa: 18.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 1 460,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF