štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra povinné zmluvné poistenie služob. vozidla

Dodávateľská faktúra (číslo): 1000173137
Dodávateľ
Obchodné meno: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 22.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 1.1.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 1000173137
Účel faktúry: povinné zmluvné poistenie služob. vozidla AVIA 31, KE 860 BS
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 781,32