streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra oprava výťahu

Dodávateľská faktúra (číslo): FV-1054/2012
Dodávateľ
Obchodné meno: LIFTEX, s.r.o.
IČO: 36192970
Adresa dodávateľa: Južná trieda 117, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 1.1.2013
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 6.3.0910
Účel faktúry: Oprava výťahu (výmena prítlačných klapiek a vodiacich čelustí, výmena snímača výťahu) OHNV 630 kg 5/5
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 893,28