sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra preškolenie 2 pracovníkov ŠVK

Dodávateľská faktúra (číslo): 2112012
Dodávateľ DŠS - dopr. školiace stredisko
Obchodné meno:
IČO: 37 519 069
Adresa dodávateľa: Tomášikova č. 6, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 3.12.2012
Dátum splatnosti faktúry: 15.12.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: preškolenie 2 pracovníkov ŠVK - vodičov sl. vozidla
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 67,18