streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 630
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Malé centrum
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
Bratislava
V Košiciach dňa: 9.11.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 1 350,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF