Faktúra nájom za časť pozemku

Dodávateľská faktúra (číslo): 50121120
Dodávateľ
Obchodné meno: I.P.R.Košice, a.s.
IČO: 36196959
Adresa dodávateľa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 23.11.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: Dohoda  o práve prechodu a používaní parkovacích miest + dodatok č. 1
Účel faktúry: nájom za časť pozemku-  za obd. 7.11. 2012-13.11.2012 pre vysokozdvižnú plošinu v dôsledku Rekonštrukcie Pribinova 1 
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 70,00