nedeľa, 17.02.2019 Dnes: Miloslava Zajtra: Jaromír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka predplatné slovenských periodík

Objednávka (číslo): 612
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso
IČO: 35 792 281
Adresa dodávateľa: P.O.Box 183, Vajnorská 137
Bratislava 2
V Košiciach dňa: 7.11.2012
Popis objednaného plnenia: Predplatné slovenských periodík podľa príl.
Celková suma s DPH 1 600,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF