pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Stomatológ 2013

Objednávka (číslo): 623
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Slovenská komora zubných lekárov
IČO: 17 639 646
Adresa dodávateľa: Fibichova 14
Bratislava
V Košiciach dňa: 8.11.2012
Popis objednaného plnenia: Stomatológ 2013
Celková suma s DPH 25,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF