pondelok, 21.01.2019 Dnes: Vincent Zajtra: Zora

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Rehabilitácia - 2013

Objednávka (číslo): 621
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Liečreh Gúth
IČO: 36 675 661
Adresa dodávateľa: P.O.Box, Ďurgalova 16
Bratislava 37
V Košiciach dňa: 8.11.2012
Popis objednaného plnenia: Rehabilitácia - 2013
Celková suma s DPH 10,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF