sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Strojnícky časopis - 2013

Objednávka (číslo): 626
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Ústav materiálov a mech.strojov SAV
IČO: 490 750
Adresa dodávateľa: Račianska 75
Bratislava
V Košiciach dňa: 9.11.2012
Popis objednaného plnenia: Strojnícky časopis - 2013
Celková suma s DPH 40,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF