sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra znalecký posudok súdneho znalca

Dodávateľská faktúra (číslo): 118/2012Md
Dodávateľ Ing. Mandelík Ján, PhD.
Obchodné meno: Ing. Mandelík Ján, PhD.
IČO:
Adresa dodávateľa: Južná tr. 93/303, Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2012
podľa objednávky číslo: 67/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: znalecký posudok súdneho znalca na vyradenie vozidla Avia
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 80,08