streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra aktualizačný seminár

Dodávateľská faktúra (číslo): 0
Dodávateľ
Obchodné meno: VEO - PREVENT s.r.o.
IČO: 36687073
Adresa dodávateľa: Szakkayho 1  040 01  Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Aktualizačný seminár,,Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,,
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 98,40