streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 595
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Emineo Partners-accounting & tax, s.r.o.
IČO: 45 459 410
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavovo nám. 7
Bratislava
V Košiciach dňa: 8.10.2012
Popis objednaného plnenia: Elita armády, československá vojenská generalita
Celková suma s DPH 180,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF