Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 601
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Východoslovenské múzeum
IČO: 31 297 803
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 3
Košice
V Košiciach dňa: 16.10.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 54,45 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF