Faktúry 2018 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180282 118507236 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6200.00 6200.00 O109-2018-53 stravné lístky na 08/2018 01/8/2018
20180283 50180689 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 08/2018 01/8/2018
20180285 183106319 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 07/2018 02/8/2018
20180286 7328789743 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 08/2018 02/8/2018
20180284 1802127 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 196.63 196.63 O102-2018-76 knihy 08T0106 02/8/2018
20180289 1811220563 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 67/22/2016 teplo Zv.19,21 za 07/2018 06/8/2018
20180290 1811220564 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2018 06/8/2018
20180287 92008294 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 113.40 113.40 2/2018 pramenitá voda za 07/2018 06/8/2018
20180288 91006574 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom+dezinf.dávk.vody za 08/2018 06/8/2018
20180291 7479301681 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 1/2018 EE Zv.19 za 08/2018 06/8/2018
20180292 201810849 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 164.14 164.14 O102-2018-74 knihy 08T0106 07/8/2018
20180293 8214020157 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 tel.služby za 07/2018 08/8/2018
20180294 183260626 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 547.08 547.08 2015/9 prev.prehliadky. za 07/2018 09/8/2018
20180296 7010687453 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1710.82 1710.82 8/2017 EE Vr., Pr.1. Mikl.1, Zv.21, Hl.7/2018 za 07/2018 09/8/2018
20180297 7201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 07/2018 09/8/2018
20180295 1180836185 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT tel.- 2 ks za 08/2018 09/8/2018
20180298 9001145136 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 122.40 122.40 50/1997 pošt.služby za 07/2018 13/8/2018
20180299 20180070 Vladimír Boroš Vyšná Kamenica 86, 04446 Vyšná Kamenica, SK 17259541 EUR 240.00 240.00 O109-2018-54 odb.prehl. EPS v obj.Prib.1 13/8/2018
20180300 111805947 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz SZ 120 l - plast 13/8/2018
20180301 112018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 07/2018 14/8/2018
20180302 1820248 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 571.48 571.48 O102-2018-72 knihy 08T0106 15/8/2018
20180304 18241431 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 167.20 167.20 2013/8 údržbva a servis výťahu Prib.1 17/8/2018
20180305 92018 FESKO plus s.r.o. Svinica 73, 04445 Svinica, SK 51125277 EUR 1770.00 1770.00 O109-2018-49 stav.práce Hl.10 17/8/2018
20180306 310171809 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d počít.sieť SANET za 07-09/2018 17/8/2018
20180303 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 465.60 465.60 2/2008 telek. služby + internet 17/8/2018
20180307 2124077314 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 231.40 231.40 1/2003 vodné+stočné Zv.19, 21, Prib.1 17/8/2018
20180309 1803648900 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2018-78 periodiká 20/8/2018
20180308 1808084 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 40.48 40.48 kontrola a čistenie komínov 22/8/2018
20180310 201810954 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 473.99 473.99 O102-2018-77 knihy 23/8/2018
20180311 152018 ARTEX STAV Slovakia s.r.o. Bašťovanského 800/10, 04022 Košice, SK 47516011 EUR 100.00 100.00 O109-2018-56 pokladka PVC 27/8/2018
20180312 1150397 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 864.92 864.92 O102-2018-82 knihy 30/8/2018
20180313 183107298 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 prenájom rohoží 30/8/2018