Faktúry 2017 - marec

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170080 170060 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 1012.24 1012.24 O105-2017-11 čiarové kódy a prelepky 01/3/2017
20170081 117502183 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5832 5832 O109-2017-16 stravné lístky na 03/2017 01/3/2017
20170084 50170233 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 03/2017 02/3/2017
20170082 7283736285 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 330 330 2016/4 Dodatok1 plyn za 03/2017 02/3/2017
20170083 2017011 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 480 480 2015/10 zimná údržba chodníkov za 02/2017 03/3/2017
20170085 7429555424 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 137.14 137.14 2016/2 EE Zv.19 za 03/2017 03/3/2017
20170086 17240464 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.5 59.5 2013/8 údržba a servis výťahu 06/3/2017
20170087 81037354 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinfekcia stojana na 03/2017 06/3/2017
20170088 82078691 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 138.72 138.72 2016/1 pramenitá voda za 02/2017 06/3/2017
20170089 1700695 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 259.66 259.66 O102-2017-12 knihy 08T0106 06/3/2017
20170091 2122172364 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 447.38 447.38 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19, Zv.21, Prib.1 07/3/2017
20170090 270150 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 157.5 157.5 2009/1+dodatok1 odb.prehliadka výťahu a schod.plošiny 07/3/2017
20170092 42017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 právne služby za 02/2017 07/3/2017
20170093 1711220092 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 7341.95 7341.95 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 02/2017 08/3/2017
20170094 1711220091 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2566.32 2566.32 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 02/2017 08/3/2017
20170099 5794018516 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva telek.služby za 02/2017 09/3/2017
20170095 2012017003 Ústav hydrológie SAV Račianska 75, 83102 Bratislava, SK 00166600 EUR 25.00 25.00 O102-2016-112 časopis 09/3/2017
20170096 2017000026 Naked Dog s.r.o. Václavské náměstí 813/57, 11000 Praha 1, CZ 27179559 EUR 43.30 43.30 O102-2016-104 časopis 09/3/2017
20170097 2201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 650.00 650.00 2014/5 +dodatky upratovanie Hl.10 za 02/2017 10/3/2017
20170104 1170347585 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 67.54 67.54 MKSR IPT 001 IPT telefóny-7 ks za 03/2017 13/3/2017
20170100 1170328459 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 0.64 0.64 swanis/1003603 hovorné za 02/2017 14/3/2017
20170101 9001007781 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 274.25 274.25 50/1997 pošt.služby za 02/2017 14/3/2017
20170098 1702024 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 34.48 34.48 kontrola a čistenie komínov Pri Milkl.v.1 14/3/2017
20170102 20170214 BSP Softwaredistribution a.s. K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK 00685399 EUR 805.92 805.92 O108-2017-8 HW-K.25 multifunkčné sieť.zar.A4- 2 ks 16/3/2017
20170103 2010009060 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR -223.01 -223.01 01/326/2003 EE Zv.21-dobropis 17/3/2017
20170107 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 491.04 491.04 A3823014 telekom.služby+internet 20/3/2017
20170146 732017 Slovenská asociácia knižníc Námestie slobody 12, 81223 , SK 30845181 EUR 180.00 180.00 členský príspevok SAK r.2017 20/3/2017
20170108 1170014 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 644.70 644.70 O102-2017-14 knihy 08T0106 20/3/2017
20170109 7141010375 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 113.32 113.32 2016/2 EE-Hlavná 10-nedoplatok za 01/2017 20/3/2017
20170105 7141010376 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1059.83 1059.83 2016/2 EE Hlavná 10 za 02/2017 20/3/2017
20170106 20171061 Hi-Reklama, s.r.o. Komenského 11A, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36199451 EUR 381.30 381.30 O107-2017-15 propagačný materiál 70.výročie ŠVK 20/3/2017
20170110 2017020 Helstav-Ladislav Holub Krčméryho 11, 04011 Košice, SK 37260189 EUR 240.00 240.00 2015/10 zimná údržba chodníkov 1.3.-15.3.2017 21/3/2017
20170112 2172300152 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 1937.92 1937.92 O109-2017-10 kancelársky materiál 22/3/2017
20170114 5917006901 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 72.00 72.00 O102-2016-72 časopisy 23/3/2017
20170111 2017004 Slov.genealogicko-herald.spol. Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 14225875 EUR 9.00 9.00 O102-2017-13 kniha 23/3/2017
20170115 1150218 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 1139.28 1139.28 O102-2017-17 knihy 08T0106 24/3/2017
20170113 170046 EKOMIDO, s.r.o. Partizánska 3405, 08501 Bardejov, SK 31691994 EUR 5074.36 5074.36 O109-2017-12 oprava bet.podlách suterén Prib.1 24/3/2017
20170117 7102648099 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR -187.28 -187.28 2016/2 EE Hl.10, Mikl.v.1, Zv.21 za 01/17-oprava fa. 27/3/2017
20170116 352017 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81331 Bratislava, SK 00165182 EUR 51.78 51.78 telefonicky ročná účt.záv. 2016+prenos PS do HK Softip 27/3/2017
20170121 1700164 Hudobniny AMADEO s.r.o. Komenského 6, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46114343 EUR 710.42 710.42 O102-2017-16 knihy 28/3/2017
20170118 170115 CEIBA spol. s r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo, SK 36548090 EUR 344.30 344.30 O104-2017-17 fólie pre Info USA 28/3/2017
20170119 7010639810 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1321.34 1321.34 2016/2 EE Vrátna 2, Prib.1, Mikl.1, Zv.21 za 02/2017 28/3/2017
20170122 15686 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 580.71 580.71 O102-2017-15 knihy 08T0106 28/3/2017
20170120 170905 DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 338.80 338.80 O111-2017-21 tlač brožúry 08T0103 29/3/2017
20170124 2017005 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 274.30 274.30 O109-2017-18 oprava zatekajúcej strechy Hl.10 30/3/2017
20170125 2017006 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 355.00 355.00 O109-2017-22 oprava poškodených zvodov, škridiel...Prib.1 30/3/2017
20170123 10170040 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 888.96 888.96 O102-2017-19 knihy 08T0106 30/3/2017
20170126 17240660 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.50 59.50 2013/8 údržba a servis výťahu za 03/2017 31/3/2017
20170131 21703127 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 247.68 247.68 O108-2017-20 toner Samsung - 3 ks 31/3/2017